Select Language :

National Emergency Operation Center

Home » परिचय

परिचय

परिचय

केन्द्रको परिचय
राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र २०६७ साल पौष १७ गतेदेखि गृह मन्त्रालय, योजना तथा विशेष सेवा महाशाखा अन्तरगत सञ्चालन भैरहेको छ। गृह मन्त्रालयको हालको मुख्य भवनको उत्तरपट्टि छुट्टै रुपमा बनेको केन्द्रको यो भवन भूकम्प प्रतिरोधक मापदण्ड बमोजिम निर्माण भएको छ। विपद्को समयमा पनि केन्द्रको कार्यसञ्चालन अवरोध सृजना हुन नपाओस् भनी विद्युत, सञ्चार जस्ता सुविधाहरुको बैकल्पिक प्रबन्धको छुट्टै व्यवस्था गरिएको छ।
केन्द्रको कार्यसञ्चालन गर्न उपसचिवको नेतृत्वमा ९ जना कर्मचारीको टोली कार्यरत छ। यो केन्द्र २४ सै घण्टा र ७ दिन खुला रहन्छ र सबै किसिमका विपद् घटनाहरुको सूचनाको जानकारी सबैले दिन र लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

केन्द्रको उद्देश्य
राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रको उद्देश्य नेपाल सरकारको विपद् व्यवस्थापन कार्यसंग सम्बन्धित निकायहरुकोबीच समन्वयकर्ताको रुपमा रही कार्य गर्नु हो। त्यस्तै संयुक्त राष्ट्र संघीय निकायहरु, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरुकोबीचमा पनि प्रतिकार्य कार्यमा समन्वय इकाइको रुपमा पनि कार्य गर्नु हो।

विपद् व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति–२०६६ को प्रभावकारी कार्यान्यन प्रकृया अगाडि बढाउदै विपद् पूर्वतयारी र प्रतिकार्य क्षमतालाई वृद्धि गर्ने गृह मन्त्रालयको उद्देश्य अनूरुप ७५ वटै जिल्लाहरुमा जिल्ला आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र (District Eemergency Operation Center ) स्थापना गर्ने योजना रहेको छ। यस क्रममा प्रथम चरणमा निम्न ११ वटा जिल्लाहरुमा जिल्ला आपत्कालिन कार्यसंचालन केन्द्र स्थापना गर्ने कार्य २०६८ श्रावण मसान्त भित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

१. झापा २. सुनसरी ३. संखुवासभा ४. महोत्तरी ५. दोलखा ६. कास्की ७. अर्घाखाँची ८. रुकुम ९. बाँके १०. कैलाली ११. अछाम